Privacy verklaring

datum laatst gewijzigd: 9 juni 2018

Het waarborgen van de privacy en de vertrouwelijkheid van informatie die is toevertrouwd is belangrijk voor Grieks Specialiteiten Restaurant Plato (1). In dit document wordt Grieks Specialiteiten Restaurant Plato benoemd als "Plato". Als onderdeel van deze verplichting zet Plato zich in om de bescherming en het correcte gebruik van uw persoonlijke informatie (in dit document benoemd als “persoonsgegevens”) zeker te stellen. In deze Privacyverklaring kunt u lezen hoe wij persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen die verzameld is door uw bezoek aan de website.

1. Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens

Plato verzamelt persoonsgegevens die nodig zijn om te kunnen voldoen aan uw vraag als bezoeker van de website.

1.1 Automatisch verzamelen van persoonsgegevens

Plato kan gebruik maken van cookies en andere technieken om automatisch bepaalde soorten informatie te verzamelen wanneer u gebruik maakt van onze onlinediensten. Het verwerken van deze gegevens stelt ons in staat om de werking, bruikbaarheid en de effectiviteit van de dienstverlening te verbeteren en te personaliseren.

1.1.1 IP-adressen
Van uw internet provider krijgt u een uniek IP adres waarmee u op internet kunt surfen. Het biedt computers en servers de mogelijkheid u te herkennen en met anderen te communiceren. IP-adressen van waaruit bezoekers afkomstig lijken te zijn, kunnen worden geregistreerd voor IT-beveiliging en diagnostische doeleinden.

1.1.2 Cookies
Een “cookie” is een stukje tekst dat een website plaatst in de browser van het apparaat waarmee u de website bezoekt (bijv. computer, tablet of smartphone). De cookie geeft de website de mogelijkheid uw apparaat te herkennen en wordt gebruikt voor verschillende doeleinden. Ondanks dat webbrowsers meestal automatisch cookies accepteren, kunt u uw browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd wanneer u een cookie ontvangt of om cookies te weigeren. Wanneer u geen cookies accepteert bent u wellicht niet in staat om de volledige functionaliteit van websites te ervaren. Hieronder vindt u een lijst met soorten cookies die op onze websites worden gebruikt.

2. Plugins, widgets en toepassingen
Plato maakt gebruik van widgets en plugins op haar website. Als u deze aanklikt betekent het dat u interacteert met derde partijen (bouwers van plugins).

3. Delen en doorgifte van persoonsgegevens
Plato kan in sommige gevallen persoonsgegevens over u delen met externe bedrijven of dienstverleners die namens ons werken om uw verzoeken te kunnen inwilligen (zoals bij het reserveren in ons restaurant). Ook kunnen we foto en/of videomateriaal opgenomen in ons restaurant op onze eigen website of die van derden (zoals Facebook) publiceren voor marketingdoeleinden.

Plato kan gedwongen zijn persoonsgegevens te delen indien dit vereist is op grond van de wet, een gerechtelijk bevel of een overheidsbesluit. Buiten deze uitzonderingen zal Plato geen persoonsgegevens delen met derden zonder uw toestemming.

4. Toegang
U heeft recht tot toegang tot alle persoonsgegevens die u aan Plato beschikbaar heeft gesteld.

U kunt ook een verzoek tot inzage indienen door contact op te nemen met platodtg@gmail.com. Tevens kunt u een verzoek tot correctie of verwijdering van persoonsgegevens die door Plato verwerkt worden indienen. Houdt u er rekening mee dat Plato enige vrijheid heeft om het verwijdering verzoek te weigeren, bijvoorbeeld wanneer er een wettelijke verplichting is gegevens te bewaren.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens door Plato, dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

5. Links naar andere websites
Wees u ervan bewust dat Plato websites kunnen doorlinken naar andere websites, die niet worden beheerst door deze Online en Evenementen Privacyverklaring, maar door andere privacyverklaringen die kunnen verschillen. We raden u aan om het privacybeleid van elke website die u bezoekt te beoordelen voordat u persoonsgegevens verstrekt.

6. Wijzigingen in dit beleid
Plato kan deze Privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. Wanneer wij veranderingen aanbrengen, zullen wij de “datum laatst gewijzigd”, die aan de bovenkant van deze pagina wordt vermeld, herzien. We raden u aan regelmatig de Privacyverklaring door te nemen, opdat u op de hoogte blijft van de manier waarop Plato uw persoonsgegevens beschermt.

7. Vragen inzake het Privacy beleid en over de handhaving
Plato is gecommitteerd de privacy van uw persoonsgegevens te waarborgen. Als u vragen of opmerkingen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens neem dan contact met ons op via platodtg@gmail.com. U kunt ook gebruikmaken van dit e-mailadres om eventuele zorgen met betrekking tot de naleving van ons Online Privacy Statement met ons te delen.

(1)Verwijzingen in deze Online Privacy Verklaring naar verwijst naar Grieks Specialiteiten Restaurant Plato B.V. De verantwoordelijke, Plato, is geregistreerd bij het handelsregister in Nederland onder nummer 33298846.